Skip to content

Ефективні рішення для миттєвих платежів між вашими рахунками

В сучасному світі швидкість життя все більше збільшується. Кожної хвилини в світі відбуваються тисячі різноманітних фінансових операцій – це в першу чергу обумовлено значним зростанням світової торгівлі та зниженням бар’єрів з переміщення товарів або грошових коштів між різними суб’єктами господарювання в світі.

hryvnia

Багато фізичних осіб та бізнесів щоденно потребують здійснення різноманітних фінансових операцій. Можливість та ефективність здійснення таких операцій залежить від обраних клієнтами методів здійснення платежів. Зараз тисячі фінансових посередників пропонують багато способів здійснення майже миттєвих платежів між вашими рахунками, і в цій статті ми розглянемо деякі із них.

Якщо ваші рахунки відкриті в одному банку, багато банків, як основних фінансових посередників, пропонують варіанти швидких переміщень коштів між вашими власними рахунками в межах одного банку. В багатьох банках за це береться незначна комісія за такі перекази, або комісія взагалі може бути відсутня. Майже моментальна швидкість здійснення такого переказу зумовлена відсутністю великої кількості посередників (наприклад, при здійсненні переказів між різними банками, в операції приймають участь щонайменше три посередники – банки, що випустили картки, та платіжна система, через яку здійснюється платіж). 

Також ефективним способом здійснення миттєвих переказів між рахунками, відкритими в різних банках, може бути переказ між банками, що користуються однією платіжною системою (особливо якщо така система є внутрішньою, а не міжнародною). Приналежність декількох банків до однієї платіжної системи обумовлює використання ними одних й тих самих протоколів захисту та переміщення фінансової інформації між шлюзами – в цьому разі платіж оброблюється майже так само швидко, як і у разі здійснення платежу в межах одного банку.

Але найшвидші перекази можна здійснити без відкриття банківських рахунків, тобто із застосуванням цифрових систем переказів, що пропонують різноманітні фінансові компанії. В разі здійснення таких переказів, платіжна інформація оброблюється набагато швидше за рахунок відсутності великої кількості протоколів безпеки, які існують при здійсненні банківських переказів. Цифрові перекази дійсно є найшвидшим способом переказу грошей між власними рахунками (особливо в межах рахунків в одного платіжного посередника), і вони постійно збільшують рівень захисту без значного збільшення часу на здійснення переказів. Особливо це стосується міжнародних переказів в межах одного платіжного провайдера – в цьому випадку такі перекази є набагато менше регульованими з боку внутрішнього та міжнародного фінансового законодавства. Іноді реального переміщення грошових коштів не відбувається, а здійснюється лише віртуальна передача інформації.

Які саме фактори впливають на швидкість переказу коштів між власними рахунками? Як було зазначено вище, швидкість переказів залежить від алгоритму здійснення переказів (програмного забезпечення, потужності інформаційних шлюзів, додаткових перевірок операцій збоку служби безпеки та інше). Чим менше кроків по здійсненню переказів, тим більшою буде швидкість онлайн переказу. Також швидкість переказів між власними рахунками може залежати від статусу клієнта – чим вищим є статус (який може бути обумовлений рівнем активності клієнта, кількістю його операцій, вартістю обслуговування тощо), тим швидшим може бути переказ, тому що алгоритм здійснення переказів може ставити першими в чергу операції саме з окремими, найбільш привабливими для посередника клієнтами. 

Також багато клієнтів бажають робити перекази між власними рахунками з конвертацією валюти – в цьому разі посередники можуть використовувати власні крос-курси, які можуть відрізнятися від ринкових. Тому, навіть за умови миттєвості здійснення переказу, клієнт може понести значні витрати за рахунок застосування негативних курсів при конвертації валюти. Щоб запобігти цьому, клієнт повинен попередньо ознайомитися з умовами здійснення валютних переказів та розрахувати можливі курсові втрати від таких переказів. 

©2023 Dom-zdorovia